In 6 weeks the time has finally come that after very good preparation with our great partners Salvadori Recycling Equipment and MTB manufacturing we can start with the first CEYES small-scale production hub in the south of the Netherlands for the local Dutch, North German, Belgian and...

CEYES neemt in April op bedrijventerrein Greenport in Venlo een nieuwe circulairefabriek in gebruik. De fabriek moet ook als showroom dienen, met name voor megasteden (met meer dan tien miljoen inwoners) welke in hun maag zitten met rubberafval en dit spul lokaal willen verwerken. CEYES wil...